Naar de inhoud springen

Verbinden

Margo van den Berg heeft een brede ervaring in het gehele veld van zorg en welzijn. Zij is thuis in de praktijk, in beleid en in kennis. Zij creëert op dynamische wijze verbindingen binnen het sociale domein, de drie transities , de ontwikkeling van sociale wijkteams en de reguliere en informele zorg waarbij het belang van de burger echt centraal staat. In de complexiteit van de transities in de zorg is Margo in staat de grote lijnen te blijven zien en dit terug te brengen naar concrete en eenvoudige stappen. Zij ontwikkelt vernieuwende projecten samen met bewoners, gemeentes, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars.

Het netwerk Burenhulp is daar een mooi voorbeeld van.
Margo kan uitstekend samenwerken en kan goed schakelen tussen uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk niveau. Zij is expert op gebied van diversiteit en het bereiken van  specifieke  doelgroepen. Ze is pro-actief, enthousiast en boekt resultaat.