Naar de inhoud springen

Burenhulp Haarlem

Logo Burenhulp Haarlem

Burenhulp is een netwerk voor Burenhulp in Haarlem. In de buurten waar Burenhulp actief is, zoeken we per straat een contactpersoon. De contactpersoon zorgt er, samen met andere buren , voor dat er in de straat af en toe iets gezellig wordt georganiseerd, zodat buren elkaar (leren) kennen. Dat kan bijvoorbeeld Burendag zijn. En als je elkaar kent ga je vanzelf iets voor een andere doen als dat nodig is. Het gaat meestal om heel simpele dingen, elkaar groeten, een praatje maken, een boodschapje meenemen of een kop koffie drinken. En soms als er meer zorg nodig is, kan een buur samen met de contactpersoon overleggen en bijv contact opnemen met het sociaal wijkteam of met de wijkagent. Alle informatie over Burenhulp Haarlem vindt u op de site www.burenhulphaarlem.nl

Kookboek Burenhulp

Het Kookboek Burenhulp komt voort uit het project Burenhulp in Haarlem. De ouderwetse burenhulp wordt nieuw leven ingeblazen. Wie daar aan mee wil doen kan het kookboek Burenhulp gebruiken. Burenhulp bestaat natuurlijk al eeuwen. Maar in deze tijd weten veel mensen niet wie hun buren zijn of ze hebben weinig contact met de mensen in hun straat. En waarom? Er is geen tijd om er aandacht aan te besteden of er wordt simpelweg niet bij stil gestaan. Maar hoe is daar verandering in te brengen? Waar te beginnen en hoe gaan buren meedoen? Het kookboek biedt veel voorbeelden en praktische ideeën om ervoor te zorgen dat er meer contact komt in een straat, dat buren elkaar weer leren kennen. Het mooie van Burenhulp is dat het dichtbij huis is. Het is heel simpel, iedereen kan meedoen en het heeft een groot resultaat. Burenhulp kan echt het verschil maken tussen eenzaam zijn en erbij horen. Iets kleins starten als Burenhulp, elkaar gedag zeggen, is makkelijk en plezierig. Het beste recept hiervoor is misschien wel elkaar leren kennen. Als je elkaar kent, ga je namelijk als vanzelf iets voor elkaar doen als dat nodig is.

Burenhulp, een mooie aanvulling op de zorg en het welzijnsaanbod.

Dit ‘kookboek’ leest gemakkelijk en is voor iedereen die meer contact wil in de straat. Je leest over de ingrediënten – de handvatten – waarmee je Burenhulp start, blijft doen en levendig houdt. Net als bij een recept kun je iets toevoegen of juist weglaten, want elke straat is weer anders.

Kookboek burenhulp

Het Kookboek Burenhulp is voor €12,50 te koop bij:

  • De Haarlemse boekhandel de Vries 023 -531 9458
  • Boekhandel Blokker in Heemstede 023-531 9458
  • Boekhandel Gillissen & Co Haarlem-Noord 023-5254815